Start

Föreningen Turf Örebro

Föreningen Turf Örebro är en ideell förening med syfte att samla utövare och anordna aktiviteter kopplade till spelt Turf (platsbaserat spel som man utövar genom en app i Android eller iPhone).

För mer information om hur du blir medlem, se här