Start

 

Föreningen Turf Örebro

Föreningen Turf Örebro är en ideell förening med syfte att samla utövare och anordna aktiviteter kopplade till spelet Turf (platsbaserat spel som man utövar genom en app i Android eller iPhone).
Föreningen Turf Örebro på facebook

För mer information om hur du blir medlem, se här

”Livet är som att cykla – för att hålla balansen måste man fortsätta framåt” Albert Einstein